Vitaal in gesprek

In gesprek over vermoeidheid

  • Zorg
  • Social design
  • 2021

'Vitaal in gesprek' is het vervolg op 'Eigen regie op vermoeidheid'. In dat project leerden we hoe jongeren met jeugdreuma omgaan met vermoeidheid. We ontdekten dat zij al op jonge leeftijd moeten leren om te praten over hun situatie, zodat mensen daar rekening mee kunnen houden. Het voeren van zo’n gesprek vraagt de nodige lef en vaardigheden. Want er zijn veel vooroordelen over chronische ziektes in het algemeen en vermoeidheid en reuma in het bijzonder. Toch ontkom je er niet altijd aan om het gesprek te voeren. Hoe leg je het dan uit? Wat vertel je wel en wat vertel je niet? Hoe zal de ander er op reageren? Hoe ga je daar zelf vervolgens mee om? Deze vragen staan centraal in ‘Vitaal in gesprek’. Samen met een team van jongeren met een chronische aandoening, zorgprofessionals, onderzoekers en ontwerpers ontwikkelen we een prototype dat jongeren ondersteunt bij het voeren van het gesprek over hun vermoeidheid.

Resultaten

In het project Vitaal in Gesprek is toegewerkt naar de volgende resultaten:

Het spel Zóóó Vermoeiend!
Een website met de spelregels, achtergrond informatie en de mogelijkheid om het spel te downloaden
Een serie podcasts:
Aflevering 1: een gebrek aan energie
Aflevering 2: herkenning en erkenning
Aflevering 3: zóóó vermoeiend

Verschillende versies van het prototype

Sfeerbeelden van verschillende testsesies

Partners

Team

Frank-Jan van Lunteren Conceptontwikkelaar
Elize Roukens Stagiair ontwerp
Henk van Zeijts Procesregisseur & facilitator
Johanneke Minnema Procesbegeleider
Max Laane Game Designer
Lotte Dijkstra Illustrator

Open Concept

Open Concept