Vitaal in gesprek

In gesprek over vermoeidheid

  • Zorg
  • Social design
  • 2021

In het project 'Eigen regie op vermoeidheid' leerden we hoe jongeren met jeugdreuma omgaan met vermoeidheid. We ontdekten dat zij al op jonge leeftijd moeten leren om te praten over hun situatie, zodat mensen daar rekening mee kunnen houden. Het voeren van zo’n gesprek vraagt de nodige lef en vaardigheden. Want er zijn veel vooroordelen over chronische ziektes in het algemeen en vermoeidheid en reuma in het bijzonder. Toch ontkom je er niet altijd aan om het gesprek te voeren. Hoe leg je het dan uit? Wat vertel je wel en wat vertel je niet? Hoe zal de ander er op reageren? Hoe ga je daar zelf vervolgens mee om?

In ‘Vitaal in gesprek’, het vervolg op ‘Eigen regie op vermoeidheid’, werken we aan een concrete oplossing die deze jongeren helpt om het gesprek te voeren. Samen met een team van jongeren met jeugdreuma, zorgprofessionals, onderzoekers en ontwerpers ontwikkelen we een prototype dat jongeren ondersteunt bij het voeren van het gesprek over hun vermoeidheidsklachten.

Ontwerpvraag

Welke concrete oplossing versterkt jongeren met jeugdreuma optimaal in het voeren van gesprekken over vermoeidheid en het aangeven van hun grenzen, zodat zij hun leven op hun eigen wijze kunnen vormgeven?

De ontwerpvraag bestaat uit de volgende aspecten:

In gesprek met jezelf

Hoe kunnen jongeren beter begrijpen waar hun vermoeidheid vandaan komt, hun realiteit accepteren en hun fysieke grenzen kennen?

In gesprek over je ziekte en vermoeidheid

Hoe kunnen jongeren ondanks eventuele andere percepties met gezonde anderen in gesprek gaan over jeugdreuma en de daarmee samenhangende vermoeidheid?

In gesprek over jouw grenzen

Hoe kunnen jongeren in gesprek met anderen hun grenzen bewaken?

Partners

Team

Frank-Jan van Lunteren Conceptontwikkelaar
Elize Roukens Stagiair ontwerp
Henk van Zeijts Procesregisseur & facilitator
Johanneke Minnema Procesbegeleider

Open Concept

Open Concept