SlimCity

Technologie voor een groene, gezonde en slimme stad

Beeld: Sebastiaan ter Burg

Hoe kan technologie bijdragen aan gebiedsontwikkeling? Hoe kunnen nieuwe toepassingen helpen om met inwoners en gebruikers van een gebied in gesprek te raken? Hoe kunnen gebruikers en inwoners daarmee invloed uitoefenen? Kortom: Hoe kan technologie bijdragen aan participatieve gebiedsontwikkeling? Dit zijn vragen waar de gemeente Utrecht binnen SlimCity over nadenkt. Open Concept begeleidde het proces en faciliteerde verschillende ontwerpsessies, waarin we samen met twaalf stakeholders verschillende oplossingsrichtingen hebben verkend. De resultaten staan op een speciale website die we voor deze gelegenheid hebben ingericht.

Partners

Team

Henk van Zeijts Procesregisseur & facilitator
Johanneke Minnema Procesbegeleider

Open Concept

Open Concept