Medische dubbeltalenten

Gezocht: jonge arts met ervaring

Uit onderzoek weten we dat een substantieel aantal studenten te maken heeft met een fysieke of mentale chronische aandoening. Deze studenten hebben een dubbetalent: ze ontwikkelen binnen de opleiding kennis en ervaring over geneeskunde - én ze hebben ervaringskennis over het hebben van een chronische aandoening. Hoe kan dit dubbeltalent vóór de studenten én de kwaliteit van het onderwijs werken?

Aanleiding

Hoewel ‘inclusiviteit en diversiteit’ en ‘patiëntenparticipatie’ belangrijke thema’s zijn binnen het moderne geneeskunde-onderwijs, voelen studenten met een chronische aandoening vaak nog niet de ruimte om daar open over te zijn. Dat is een gemiste kans. Hun eigen ervaringskennis kan leiden tot meer ‘medemenselijk inzicht’, niet alleen bij henzelf, maar ook bij hun medestudenten. In dit ontwerpproject onderzoeken we hoe studenten de ervaring met de eigen aandoening als een kracht kunnen inzetten. Niet alleen voor hun eigen loopbaan, maar ook voor het onderwijs aan hun medestudenten, en uiteindelijk voor de toekomstige gezondheidszorg. 

Ontwerpfase

In de eerste oriënterende fase van het project zullen we de belangrijke stakeholders vragen stellen, zoals: wat hebben studenten met ervaringskennis over hun chronische aandoening nodig om zich te ontwikkelen tot veerkrachtige gezondheidszorgprofessionals die hun ervaring hebben geïntegreerd in hun vakkennis? Wat is er nodig om een open onderwijsklimaat te creëren waarin diversiteit en inclusie op fysiek en mentaal vlak voorop staan? Hoe zouden medestudenten zonder chronische aandoening, docenten, en andere zorgprofessionals van hen kunnen leren? En hoe kunnen ze samen het onderwijs en de zorg verder verbetere

Waar werken we naartoe?

Studenten met een chronische aandoening krijgen de ruimte om van hun dubbel-expertise als patiënt en (toekomstige) zorgprofessional een kracht te maken. Hoe mooi zou het zijn als in toekomstige vacatureteksten voor dokters ervaringskennis ook daadwerkelijk een pré is. In het geneeskunde onderwijs wordt vaak vooral gesproken over patiënten, als de ‘anderen’. Door meer ruimte te geven aan de ervaringen van studenten met een chronische aandoening zal de faculteit inclusiever en diverser worden.

Studenten zonder chronische aandoening komen al vroeg in aanraking met mensen die patiënt zijn, maar daarnaast ook hun medestudenten. Dit maakt de ervaren afstand tussen zorgprofessional en patiënt kleiner. Docenten kunnen hierdoor ook geholpen worden om in hun onderwijs de afstand tussen enerzijds de studenten en (toekomstige) zorgprofessionals en anderzijds hun toekomstige patiënten te verkleinen. Na hun afstuderen zullen veel studenten van de geneeskunde faculteit in de zorg gaan werken, als zorgprofessional of in een andere functie. Dit project zal helpen om de gezondheidszorg inclusiever, empathischer en meer patiëntgericht te maken.

Eerdere projecten

Het project bouwt voort op de opgedane ervaringen binnen eerdere projecten Chronisch Onderzoekstalent en Experience & Expertise.

Zie daarvoor de website van Experience and Expertise.

Partners

Team

Frank-Jan van Lunteren Conceptontwikkelaar
Johanneke Minnema Procesbegeleider
Henk van Zeijts Procesregisseur & facilitator

Open Concept

Open Concept