Eigen regie op vermoeidheid

De barrière van vermoeidheid doorbreken

  • Zorg
  • Social design
  • 2020

Ruim een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is chronisch ziek. In vergelijking met 'gezonde' leeftijdsgenoten voelen ze zich door hun gezondheid belemmerd, hebben ze vaker minder vrienden dan ze zouden willen en maken ze zich vaker zorgen over hun toekomst. Hoe zorgen we er samen voor dat zij beter kunnen participeren in de samenleving?

Vermoeidheid vormt een belangrijke barrière voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte om optimaal te kunnen participeren. We willen samen met jongeren die hier hinder van ervaren, tools ontwerpen waarmee zij zelf regie kunnen nemen in de manier waarop ze participeren in de maatschappij. We richten ons daarbij in eerste instantie op jongeren met reuma. Open Concept werkt voor dit project nauw samen met de Jeugdreuma Vereniging Nederland en de Kinderreuma afdeling van het UMC Utrecht. Door inzicht te krijgen in hoe jongeren willen participeren in de maatschappij en hoe vermoeidheid hen daarin belemmert zoeken we naar nieuwe oplossingsrichtingen.

Publicatie

Ontwerpsessie

We doen dit door drie ontwerpers mee te laten lopen met jonge reumapatiënten en vervolgens samen met de jongeren, hun begeleiders, professionals rondom de jongeren en de ontwerpers via Designsessies tot diepere inzichten te komen.

Probes

Illustraties

Foto: Illustraties van Rens van Vliet. Vera is getekend door Lisa.

Partners

Team

Johanneke Minnema Procesbegeleider
Henk van Zeijts Procesregisseur & facilitator
Frank-Jan van Lunteren Conceptontwikkelaar
Lucy van Dorst Sociaal ontwerper
Gerjanne van Gink Ontwerper
Loriane Daggers Ontwerper

Open Concept

Open Concept