De circulaire samenleving in 2050

Illustraties bij een Futuring & Design workshop

  • 2021

Mart Veldhuis - Circulaire Schoen

Hoe ziet een circulaire samenleving er in 2050 uit?

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) heeft in haar uitvoeringsprogramma circulaire economie ambitieuze doelen opgesteld, transitieagenda’s in stelling gebracht en programma’s en projecten opgezet, maar waar zijn ze eigenlijk naar toe op weg? Hoe zou een circulaire samenleving er in 2050 uit kunnen zien? Wat zijn de gevolgen voor het dagelijks leven?  

In opdracht van IenW organiseert Urban Futures Studio, in samenwerking met TU Delft, TU Eindhoven en Open Concept, een workshop waarin deze vragen creatief worden benaderd.

Workshop Futuring

In de workshop wordt design gebruikt als een middel om de toekomst invoelbaar en voorstelbaar te maken. De design workshop wordt gefaciliteerd door experts op het gebied van de connectie tussen design en het dagelijks leven, dr. Lenneke Kuijer (TU Eindhoven) en dr. Roy Bendor (TU Delft), en wordt gekoppeld aan de beleidspraktijk door prof. dr. Maarten Hajer (Universiteit Utrecht en voormalig directeur PBL) en Roald Laperre (DG Milieu en Internationaal, IenW).

Rosa Snijders - Cyberwarrior
Frippery - Babbelraam

Tijdens de workshop staat het denken over een circulaire samenleving in 2050 centraal. Dit vanuit de overtuiging dat het voorstelbaar maken van een duurzame toekomst (zoals een circulair Nederland in 2050) bijdraagt aan het maken van beleid in het heden. Door abstracte, becijferde beleidsdoelen uit te werken in een leefwereld, in een concreet toekomstbeeld, wordt het duidelijker welke beleidskeuzes er nu gemaakt moeten worden.

Verbeelden van de toekomst

Om de toekomst invoelbaar en voorstelbaar te maken voor een groter publiek is er voor gekozen om de resultaten van de workshop vast te leggen in futuristische illustraties en aansprekende collages. De collages zijn vormgegeven door Open Concepts Frank Jan van Lunteren. Voor de illustraties werkten we samen met Ted Struwer, Rosa Snijders, Mart Veldhuis & Frippery.

De resultaten zijn met veel herkenning en enthousiasme ontvangen en zijn inmiddels aanleiding om met verschillende partijen in gesprek te gaan over hoe een circulaire economie vorm moet krijgen.

Ted Struwer - Foodloop

Collages

Foto: De resultaten van de workshop en de illustraties per thema samengevoegd.

Partners

Team

Frank-Jan van Lunteren Conceptontwikkelaar
Johanneke Minnema Procesbegeleider

Open Concept

Open Concept