Chronisch Onderzoekstalent

Ervaringsdeskundigen in medisch onderzoek

  • 2021

Ongeveer één op de zes masterstudenten aan de Graduate School of Life Sciences van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht heeft een chronische aandoening. Tijdens het biomedische onderwijs komt hun eigen ervaring met die aandoening vrijwel niet aan bod.

In dit project onderzoeken we samen met hen en de docenten hoe ze binnen het onderwijs op een veilige en zinvolle manier zouden kunnen experimenteren met het naar voren brengen van hun eigen ervaringen. Zo maken ze van hun aandoening een talent. Daarnaast  onderzoeken we samen met deze studenten hoe ze dit talent kunnen verbinden aan hun biomedische wetenschappelijke expertise. Samen met jonge onderzoekers onderzoeken we hoe deze studenten met chronisch onderzoekstalent een unieke bijdrage kunnen leveren aan wetenschappelijk onderzoek naar hun eigen aandoening. 

Alle betrokkenen – studenten, docenten, onderwijsmanagers en onderzoekers – denken mee over het ontwerp van een duurzame, veilige leer- en experimenteeromgeving om samen chronische aandoeningen een talent te maken, en het patiëntenperspectief een plek te geven in het onderzoek.
 

Teaser X&X Elective Course

Partners

Team

Johanneke Minnema Procesbegeleider
Henk van Zeijts Procesregisseur & facilitator
Frank-Jan van Lunteren Conceptontwikkelaar

Open Concept

Open Concept