Autobranden

Als blussen niet genoeg is

  • Social design
  • Multiple helix
  • 2018

Autobranden vormen in Utrecht al langere tijd een taai vraagstuk. Gemeente, politie en Openbaar Ministerie werken samen in een Taskforce om nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Nieuwe, creatieve, oplossingen zijn nodig omdat bestaande oplossingen niet (voldoende) werken. Open Concept is gevraagd om een proces te begeleiden waarin de Taskforce samen met stakeholders zoals de brandweer, jongerenwerkers, buurtbewoners en opleidingen op zoek gaat naar nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen. Na diverse voorbereidende sessies en onderzoeken kwamen ruim 70 deelnemers namens alle betrokken partijen samen om in een creatieve sessie mee te denken over oplossingen. In verschillende gestructureerde rondes gingen zij in samenwerking met ontwerpers aan de slag met het vraagstuk. Resultaat van de dag waren prototypes van acht eerste oplossingsrichtingen die aan de burgemeester van Utrecht zijn gepresenteerd.

Partners

Team

Johanneke Minnema Procesbegeleider
Henk van Zeijts Procesregisseur & facilitator
Frank-Jan van Lunteren Conceptontwikkelaar

Open Concept

Open Concept