Achtergrond

Meer dan 10% van de geneeskundestudenten heeft zelf een somatische of mentale chronische aandoening. Dit werd binnen de opleiding tot nu toe vooral gezien als een risico - terwijl dit juist ook kansen biedt.

Het onderwijsvernieuwingsproject Medische dubbeltalenten zorgt ervoor dat studenten geneeskunde met een chronische aandoening hun dubbel-expertise op een positieve en professionele manier in kunnen zetten in het onderwijs aan hun medestudenten. En uiteindelijk voor de toekomstige gezondheidszorg.

De tweede fase van Medische dubbeltalenten is in september 2023 gestart. In de eerste fase onderzochten we wat nodig is om studenten te ondersteunen om hun ervaring met de eigen aandoening als een kracht in te zetten. Niet alleen voor hun eigen loopbaan, maar ook voor het onderwijs in het algemeen, en uiteindelijk voor de toekomstige gezondheidszorg. Stapsgewijs hebben we het veld, het beleid, de actoren en de dilemma’s rondom het vraagstuk verkend en in kaart gebracht. In twee Seminars en een Oogstbijeenkomst hebben we studenten en (onderwijs)professionals meegenomen in onze stappen en samen met hen via een ontwerpende aanpak inzichten opgedaan.

Conclusies fase 1

Hoewel de formele kaders ruimte bieden voor medische dubbeltalenten, en impliciet de kracht van dubbeltalenten onderschrijven, is dit nog niet de dagelijkse praktijk binnen de opleiding - en zeker niet binnen de beroepspraktijk. Wel is binnen de opleiding een positieve houding waarneembaar en wordt het idee op beleidsniveau breed gedragen. Voor implementatie is verbreding van draagvlak, stevige onderbouwing én good practices nodig. Studenten geneeskunde met chronische aandoening geven aan dat het wenselijk zou zijn om daarnaast buiten de opleiding te kunnen sparren met ervaringsdeskundigen over de dilemma’s waar ze tegenop lopen binnen de opleiding. Hun dubbelexpertise zou wat hen betreft binnen het gezamenlijk onderwijs en binnen het vaste curriculum een plek moeten krijgen.

Het hele verslag van fase 1 van Medische dubbeltalenten is hier te vinden als pdf.

Voorgaande projecten

Medische dubbeltalenten bouwt ook voort op de opgedane ervaringen binnen de eerdere projecten Chronisch Onderzoekstalent en Experience & Expertise. Zie daarvoor de website van Experience and Expertise.

Meer over het lopende project

Een project van