In Andermans Sporen

In Andermans Sporen

Hoe kunnen we de Utrechtse fietsdrukte leuker en veiliger maken?
Makers Kosmo Broom Block voltooid Innovator Open Concept / HIK ontwerp
Over dit block: 

In Andermans Sporen is een concept van Open Concept en HIK ontwerp waarin fietsdrukte wordt omgezet tot kunstvorm zodat fietsen leuker wordt en er een oplossing wordt geboden voor het chaotische Utrechtse fietsverkeer. Een lichtinstallatie in een tunnel traceert de afgelegde banen van fietsers. Wanneer een fietsers in één baan fietst, wordt er een lichtstreep achter hem of haar geprojecteerd. Als de fietser niet meer baanvast is, stop het spoort wat hij achterlaat. Hoe harder de fietser rijdt, hoe smaller de strook van licht, hoe langzamer de fietser zich voortbeweegt, hoe breder de strook van licht.  Pas als er weer in één lijn wordt gefietst, wordt het spoor hervat. De lichtstreep wordt daarnaast feller wanneer meerdere fietsers over één streep fietsen.

Door het systeem wordt fietsen leuker, maar stimuleert het ook baanvastheid en het afstemmen van fietsgedrag op andere fietsers. De data van het fietsgedrag kan worden gebruikt voor visualisaties op ansichtkaarten, t-shirts en websites. Het gekleurde canvas is hiermee niet alleen een mooi aanzicht, het is tevens een kunstzinnig icoon voor het fietsverkeer in Utrecht.

De innovatie wordt op het moment vertaald naar een Building Block door Kosmo Broom (FAIR2 Media).