Collegiale Dataconnector

Collegiale Dataconnector

Hoe kan ik weten wie in een grote organisatie met hetzelfde onderwerp bezig zijn?
Makers Jesse Kiemeneij Vincent Hoenderop Block voltooid Innovator Gemeente Utrecht
Over dit block: 

In de werkprocessen binnen een organisatie wordt vaak het wiel opnieuw uitgevonden. Er worden activiteiten uitgevoerd die bij andere afdelingen of teams ook onderhanden zijn of zelfs al gerealiseerd zijn. Er is veel informatie beschikbaar die onbekend is voor veel collega’s. De Collegiale Data-Connector moet een oplossing bieden voor dergelijke non- en miscommunicatie.

Het idee is om een programma of een app te ontwikkelen die op basis van de programmabegroting en haar doelstellingen keywords leert en real time documenten kan analyseren en indexeren. Hierdoor kunnen collega’s direct zien wie binnen de organisatie met hetzelfde onderwerp bezig is of welke documenten er al over geschreven zijn. Het programma helpt collega’s uit alle ‘hoeken van de organisatie’ elkaar te vinden op eenzelfde thema, doelstelling, interesse of document. Kennis, ideeën en creativiteit kunnen hierdoor veel gemakkelijker gedeeld worden zodat documenten eenduidig en efficiënt opgesteld kunnen worden, waarbij ze tevens worden voorzien van keywords (metadata) die gelinkt zijn aan de actuele programmabegroting.