Culturele data-analyse

Culturele data-analyse

Hoe kan data van nut zijn binnen de culturele sector?
Makers Alexander Veliev Kosmo Broom Block voltooid
Over dit block: 

Data kan een objectiverende aanvulling zijn bij het maken van keuzes. De culturele sector heeft echter vaak te maken met subjectieve beslissingen. Welke projecten krijgen subsisie toegewezen? Hoe bepaal je wanneer een cultureel evenement succesvol is? Moet kunst in de openbare ruimte altijd gegrond zijn in de wensen van de burger?

Data kan helpen om deze keuzes makkelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken welke kunstprojecten als succesvol te bestempelen zijn. Ubase is een voorbeeld van hoe data over cultuur kan worden ingezet om informatie inzichtelijk te maken over evenementlocaties of openingstijden. Maar ook is het van belang om te weten wanneer data juist niet gebruikt hoeft te worden; datagebruik kan haaks staan op kunst en is bovendien privacygevoelig. De Building Block zal de relatie tussen data en cultuur inzichtelijk maken.