Digiplaza voor de stad: Peer-to-peer kennisdeling

Digiplaza voor de stad: Peer-to-peer kennisdeling

Hoe kunnen burgers en bedrijven laagdrempelig met elkaar praten?
Makers Piotr Tekien Julian van de Beek Block voltooid
Over dit block: 

‘Horizontaal organiseren in netwerken’ is het nieuwe credo. Of in buzz-termen: peer-to-peer networking. Dat wil zeggen: mensen of organisaties organiseren hun informatie, voorzieningen en andere initiatieven zelf, met elkaar. En dat doen ze zonder hiërarchische structuur. Technische hulpmiddelen en sociale media zijn een geweldig hulpmiddel voor deze vorm van organiseren en communiceren (denk aan Pearby, Facebook, Airbnb en Twitter). Deze ontwikkeling is ook op lokaal niveau, in de stad, een belangrijke beweging: de collaborative society oftewel de samenwerkende samenleving. OUISHARE is een voorbeeld van een dergelijk peer-to-peer netwerk.

Dit leidde tot het idee van een Digiplaza-platform voor de stad: een technische en sociale innovatie. Digiplaza voor de stad is een platform waarmee we burgers en bedrijven in staat stellen laagdrempelig en flexibel met elkaar informatie te delen en samen te werken en het stelt de gemeente Utrecht in staat om beschikbare informatie aan de stad beschikbaar te stellen. Tal van toepassingen in het sociale en ruimtelijke domein (denk aan de omgevinsgwet) zijn denkbaar.

Digiplaza voor de stad, een technische en vooral sociale innovatie die nog veel meer sociale innovatie stimuleert.