Klimaatadaptieve Ruimte

Klimaatadaptieve Ruimte

Hoe ontwerp je een klimaatadaptieve ruimte?
Makers LINT landscape architecture Block voltooid Innovator LINT
Over dit block: 

Voor het OPG terrein en de gehele Merwedezone ziet LINT een innovatieve inrichting van de openbare ruimte waarin verschillende opgaven worden opgelost, zo kan een nieuwe inrichting zorgen voor een goede klimaatadaptatie van steden, een toenemende ecologische rijkdom en een verbeterde verblijfskwaliteit en gezondheid.

Regenwater kan worden opgevangen in de winter en voor verkoeling zorgen in de zomer, het kan daarnaast gefilterd worden met behulp van vegetatie en een aanleiding zijn voor speel- of verblijfsplekken. Natuurgebieden liggen nu vaak buiten de stad, ver van de stadsbewoner. Door een dynamische en zachtere aanpak ontstaan kansen voor een nieuwe ecologie in hoog stedelijke gebieden, met een rijkdom aan vogels, insecten en vegetatie. De verblijfskwaliteit van de openbare ruimte wordt vergroot en opwarming wordt tegengegaan door de creatie van luwtes, schaduwrijke plekken en interessante microklimaten. Fijnstof wordt opgevangen en vervuilde grond kan met behulp van vegetatie worden gereinigd.

Stedelijke verdichting kan in steden nadrukkelijk samen gaan met de ontwikkeling van een nieuwe stedelijke ecologie, hiermee gaat de leefkwaliteit in de steden omhoog en kan urban sprawl worden tegengegaan. De openbare ruimte transformeert van een monofunctionele kale openbare ruimte met veel verharding, naar een openbare ruimte met verwilderde natuur, rijke vegetatie en een grote recreatieve potentie. De openbare ruimte wordt nadrukkelijk functioneel en productief, maar heeft ook een poëtisch en romantisch karakter. Natuur wordt direct onderdeel worden van het stedelijke weefsel en van het dagelijkse gebruik in een groene en gezonde stad.