Datagedreven evenementen-app

Datagedreven evenementen-app

Hoe kunnen we meer openheid realiseren rondom evenementen?
Makers Mike Ottink Midas Kars Block voltooid
Over dit block: 

Tijdens een proces om te komen tot een roadmap innovatie hebben 15 medewerkers 27 ideeën ontwikkeld. Daaruit zijn vier ideeën voortgekomen.

  • U-app: informatie over Utrechtse evenementen
  • Real time geluidsmap: een kaart met live geluidsdata
  • Grenzenmeter: een audiometer die in decibel het geluidsniveau in de wijk meet
  • Slimme meldkamer: een centraal punt waarbij werknemers de bovenstaande data real-time kunnen bekijken

Door het combineren van deze innovaties ontstaat er een datagedreven evenementenapp die zal zorgen voor meer openheid bij de ruim 700 evenementen die Utrecht per jaar kent. Bewoners, organisatoren en overheidsinstellingen kunnen informatie met elkaar delen; de bekendheid van evenementen neemt daardoor toe, de locatie en de condities waaronder die georganiseerd worden zijn bekend en een ieder kan nagaan of bijvoorbeeld het geluidniveau overeenkomt met de afspraken. Bewoners kunnen daardoor beter traceren of er reden is voor een klacht; organisatoren kunnen nagaan of ze nog steeds binnen de normen werken en de handhaving treedt alleen nog maar op als mocht blijken als een reeks van terechte meldingen niet leiden tot spontane naleving. Via een app op de telefoon wordt de informatie ontsloten, kan men op een kaart zien waar wat te doen is, kan men het geluid meten en kan men melding maken van het niet nakomen van afspraken. Wellicht kan men ook evenementen liken of disliken. De handhavers kunnen via hun centrale punt - de meldkamer - dit real time volgen; zo nodig in actie komen en daarover communiceren. 

Eventueel kan het geheel ook uitgebreid worden met meldingen over verkeers- en parkeeroverlast, vervuiling en andere aan evenementen verbonden aspecten. Naderhand kan ook gedacht worden aan een vergelijkbare app voor de horeca.