Apparte situaties

Apparte situaties

Hoe kan observatie van bewoners zorgen voor een veiligere stad?
Makers Niels van Haaften Block in productie
Over dit block: 

Hoe kunnen we bewoners van Utrecht ondersteunen zodat hun obervatie de stad veiliger maken en voor een veilig gevoel zorgen? Een van de elementen die beïnvloed kan worden is het nog beter herkennen en duiden van afwijkend gedrag. Dit willen we gaan doen door inzet van een app die gebruikt maakt van de SDR-methodiek. SDR staat voor search-detect-react. Herkennen, waarnemen en in actie komen dus!

SDR geeft bewoners, ondernemers en professionals via trainingen handvaten en tools om verdacht gedrag te herkennen in een specifieke context. Een voorbeeld dicht bij huis: Je weet dat je buren een week met vakantie zijn en ziet de voordeur op een kier staan. Verdacht? Wat doe je? SDR biedt procedures en protocollen om verantwoord te handelen naar aanleiding van afwijkend gedrag. Niet iedere afwijking is echter meteen een dreiging. SDR gaat daarom uit van een positieve en professionele benadering. Niet veroordelend, maar behulpzaam.

Bewoners en ondernemers weten bij uitstek wat ‘normaal’ is in hun omgeving en wat afwijkend is. Het is echter lastig om de ongeveer 340.000 inwoners van de gemeente Utrecht te trainen in het herkennen van afwijkend gedrag. Als oplossing is daarom een app bedacht waarmee inwoners en ondernemers met elkaar kunnen leren en communiceren over veiligheidsvraagstukken, gericht op het vergroten van de veiligheidsbeleving. Met de app leren de bewoners zowel aparte situaties te herkennen, maar kunnen ze ook vreemde situaties aangeven. Vervolgens biedt de app handelingsperspectieven zoals het direct bellen van 112, een foto nemen van de situatie, het aanspreken van een persoon op een bepaalde manier et cetera. Burgers en ondernemers maken uiteraard zèlf de keuze tot welke gebruikersgroepen ze willen behoren: dit kan de groep van de eigen straat, buurt of bijvoorbeeld een voetbalvereniging zijn, daar komt nog geen professional aan te pas.

Op het moment dat meerdere burgers echter hetzelfde signaal geven over een verdachte situatie, dàn pas wordt er een signaal gestuurd naar een professional zoals een wijkagent of toezichthouder. Dit doet de applicatie zelf door verschillende waarden toe te kennen aan de verschillende gebruikersgroepen (professionals krijgen bijvoorbeeld een hogere waarde). Ook heeft de gemeente toegang tot een online dashboard waar thema’s gevolgd kunnen worden. Zo kan er bijvoorbeeld achterhaald worden of er veel gecommuniceerd wordt over specifieke veiligheidsvraagstukken in een specifieke omgeving. Het ruis wordt hiermee van de écht onveilige situaties gescheiden.

Bijkomend voordeel is dat inwoners meer grip krijgen op hun eigen veiligheid(sgevoel). Hoewel Nederland steeds veiliger wordt, blijven de gevoelens van onveiligheid op hetzelfde niveau hangen. Eén van die elementen die een grote rol speelt bij gevoelens van onveiligheid, is het gebrek aan (sociale) controle, de individualisering van de maatschappij en de ervaren afstand tot de overheid. Middels de app voor bewoners en ondernemers, de mogelijke inzet van getrainde professionals en het uitwisselen van informatie op alle niveaus, willen we sneller reageren op veiligheidsvraagstukken en inwoners empoweren en zelfredzaam maken.