Serious Healthy Urban Living Game

Serious Healthy Urban Living Game

Hoe laten we burgers ervaren wat er allemaal komt kijken bij de transformatie van een binnenstedelijk gebied?
Makers Josje Hoefsloot Sal Hagen Block voltooid
Over dit block: 

De Serious Healthy Urban Living Game is een serious game waarin de speler zich als fictief lid van het college van B&W de toekomst van de stad vormgeeft. De speler neemt in meerdere spelronden besluiten over de transformatie van de stad, moet reageren op onverwachte gebeurtenissen, werkt aan of verliest maatschappelijk draagvlak, worstelt met het dilemma van grote ambities en beperkte middelen en ziet de consequenties van zijn/haar besluit in een Healthy Urban Score op de thema’s leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid terug. De game is een lichtvoetige vorm van participatie, waarin werkelijkheid en fictie na spelronde twee niet meer zijn te onderscheiden. De game zet de deur open naar crossovers met nieuwe digitale vormen van de lokale democratie, multi-design thinking en virtual reality.

De Serious Healthy Urban Living Game is in een block gevisualiseerd met een woonstraat met daarin verschillende keuzes die de speler kan maken. De zes vlakken verbeelden verschillende opties: extra groen, meer parkeerruimte, een verkoopvergunning, etcetera. De speler kan met knoppen kiezen welke optie hij het slimst of meest belangrijk acht. Afhankelijk van de keuzes van meerdere spelers worden de bewoners meer of minder tevreden. Dit is te zien aan de lichtjes in de gevels. Op deze manier ziet de speler direct hoe het maken van gemeentelijke keuzes een spel van verschillende belangen is. Daarnaast zijn de kleuren een afspiegeling van de keuzes van voorbijgangers, waardoor de block ook nog een speelse en interactieve enquête is.