Open Concept

Ontwerpbureau voor sociale innovatie en maatschappelijke vraagstukken. We geven co-creatief vorm aan een nieuwe toekomst.

Reflectief innoveren

Open Concept staat voor reflectief innoveren: we starten verandering vanuit wat er al aan kennis en ervaring is. Vanuit deze voedingsbodem werken we, samen met de stakeholders, toe naar nieuwe ideeën, prototypes en/of concrete oplossingen.

 • Mensgericht 
  Wij zorgen dat iedereen wordt gehoord, zodat je samen verder kunt. 
 • Complex naar concreet 
  We helpen je bij het verhelderen van je vraagstuk en vertalen dit naar een tastbare uitkomst.
 • Betrokken
  Ons maatschappelijk betrokken hart gaat sneller kloppen van vragen waar mensen dagelijks mee te maken hebben.
 • Samen denken & doen
  Met creatieve en inhoudelijke werkvormen betrekken we partijen actief richting interventies met draagvlak.
 • Design Thinking
  Onze creatieve werkvormen helpen je om gestructureerd nieuwe ideeën te verkennen, te proberen en toe te passen.
 • Flexibel
  Open Concept is klein en wendbaar. Met ons netwerk van creatieve denkers en doeners kunnen we precies bieden wat nodig is.

De OPEN aanpak

Open Concept werkt volgens de OPEN aanpak. Dit is een procesmodel voor ontwerpend onderzoek, dat recht doet aan eerdere ervaringen en bestaande kennis.

Meer over deze aanpak

Open Concept

Open Concept