In tijden van Corona verder gaan met heidagen, brainstorms en creatieve sessies? Lees meer

Open Concept

Ontwerpbureau voor sociale innovatie en maatschappelijke vraagstukken. We geven co-creatief vorm aan een nieuwe toekomst.

Reflectief innoveren

Open Concept staat voor reflectief innoveren: we starten verandering vanuit wat er al aan kennis en ervaring is. Vanuit deze voedingsbodem werken we, samen met de stakeholders, toe naar nieuwe ideeën, prototypes en/of concrete oplossingen.

 • Mensgericht 
  Wij zorgen dat iedereen wordt gehoord, zodat je samen verder kunt. 
 • Complex naar concreet 
  We helpen je bij het verhelderen van je vraagstuk en vertalen dit naar een tastbare uitkomst.
 • Betrokken
  Ons maatschappelijk betrokken hart gaat sneller kloppen van projecten waar mensen in hun dagelijks leven mee te maken hebben.
 • Samen denken & doen
  Met creatieve en inhoudelijke werkvormen betrekken we partijen actief richting oplossingen waar iedereen zich in kan vinden.
 • Design Thinking
  Onze creatieve werkvormen helpen je om gestructureerd nieuwe ideeën te verkennen, te proberen en toe te passen.
 • Flexibel
  Open Concept is klein en wendbaar. Met ons netwerk van creatieve denkers en doeners kunnen we precies bieden wat nodig is.

Het OPEN-model

Open Concept werkt volgens het OPEN-model. Dit is een procesmodel voor ontwerpend onderzoek, dat recht doet aan eerdere ervaringen en bestaande kennis.

Meer over dit model

Open Concept

Open Concept